Powered by

Ankieta "Jak wykorzystać dodatkowe środki finansowe dla działania LEADER w latach 2021-2024"

Serdecznie zapraszamy Państwa (mieszkańców gmin: Korczyna, Wiśniowa, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Strzyżów) do wypełnienia ankiety, która dotyczy realizacji LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta wynika z chęci zagospodarowania dodatkowych środków w wyskości ponad 500 tys. euro przyznanych na realizację LSR (poddziałanie 19.2) w latach 2021-2024

Rozpocznij ankietę teraz