Dotazník

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. otázky sú otvorené, a bola by som vďačná ak by ste ich čo najviac popísali a rozpísali sa. Dotazník je anonymný a slúži len na doplnenie mojej diplomovej práce. Veľmi pekne ďakujem za vyplnenie dotazníka.

1 Vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

2 Ako vnímaš vlastné telo?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

3 Ako si vnímala vlastné telo, keď si bola malá?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

4 Popíš časti tela, ktoré by si na sebe chcela zmeniť a prečo.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

5 Popíš ideálnu postavu.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

6 Aký máš vzťah s matkou, otcom a súrodencami? (Popíš)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

7 Aké máš záujmy?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Aký máš vzťah k športu (fitness, posilňovanie,aerobik...)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

9 Aké máš plány do budúcnosti?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov