Vplyv sociálnych médií na správanie a postoje mladých ľudí súvisiace so stravovaním

Vítam Vás v tomto prieskume. Vaša spolupráca nám pomôže lepšie pochopiť aspekt tejto digitálnej kultúry. Vaše názory a skúsenosti sú cenným príspevkom k tomuto výskumu. Ďakujem za Váš čas.

Spustiť dotazník