.

Hudební nauka 3. ročník

Milí žáci, připravila jsem pro vás drobné opakování, prosím o jeho vyplnění. :)

Zabezpečeno
HN 3. ročník
1

Napiš prosím své jméno. :-)

2

Seřaď dynamická znaménka od nejslaběji po nejsilněji.

Přesunutím položek změňte jejich pořadí
3

Vyber obrázek na kterém je hoboj.

Vyberte jednu obrázkovou odpověď
4

V melodické stupnici zvyšujeme 6. a 7. stupeň směrem nahoru, směrem dolů se přidává odrážka.

Vyberte jednu odpověď
5

Kolik křížků má stupnice fis moll?

Použijte pouze číslice
6

Seřaď intervaly do správného pořadí.

Přesunutím položek změňte jejich pořadí
7

Napiš 3 dechové dřevěné nástroje.

8

Moderato znamená rychle.

Vyberte jednu odpověď
9

Decrescendo značíme v notách:

Vyberte jednu obrázkovou odpověď
10

Napiš, co tě v letošním roce v nauce bavilo nebo co se ti naopak nelíbilo. :-)