Life Goals Nijmegen

Geachte Heer / Mevrouw,

Ik ben Danon van Haren en ik loop momenteel stage bij Life Goals Nijmegen. Ik ben bezig met een onderzoek over wat de wensen en behoeftes zijn van de potentiële  deelnemers van Life Goals Nijmegen. Met deze enquête probeer ik zoveel mogelijk inzicht te krijgen over of jullie bekend zijn met Life Goals Nijmegen en waar jullie behoeftes en interesses liggen op het gebied van sport- en beweegactiviteiten.

Neem alstublieft een paar minuten tijd

om de volgende enquête in te vullen.

Enquête starten