Team Climate Inventory

Beste collega's,


Precies waarop jullie zitten te wachten.

Wéér een enquête ;).


Maar niet zonder reden.

Vanuit kwaliteit (qualicor norm) worden eisen gesteld aan activiteiten voor het team. En niet zonder reden. Een goed functionerend en blij team draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. Als groep ambassadeurs patiëntgerichtheid nemen wij daarom de taak op ons om gericht onderzoek te doen naar het teamklimaat (ook de artsen)


Het gaat er bijvoorbeeld om hoe we gewoonlijk met elkaar omgaan, hoe vaak we contact hebben met elkaar, wat de doelstellingen zijn van het team en hoeveel ondersteuning beschikbaar is bij het invoeren van vernieuwingen.


Er bestaan geen 'goede' of 'foute' antwoorden. Het is belangrijk dat je nauwgezet en eerlijk antwoord geeft op alle vragen. Sta niet te lang stil bij elke vraag. Jouw eerste reactie is meestal de beste. Bedenk voor elke vraag hoe ons team in het algemeen functioneert, of wat je in het algemeen vindt van het werkklimaat binnen ons team.


Kijk naar de verschillende antwoordmogelijkheden voor elk onderdeel en kies dan je antwoord. De vragenlijst bestaat uit 3 delen. Het is ons streven dat minimaal 75% van de collega's de vragenlijst invult om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van het teamklimaat. Je hebt tot 9 februari om de enquête in te vullen.


De uitslag van de enquête zal besproken worden in het teamoverleg van 29 februari.


Deze enquete is in 2006 ontwikkeld door Neil Anderson, Michal WEst ASE / Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboudumc.

Enquête starten