Jul og barndom under 2. verdenskrig på Helgeland

1) Formål og egenerklæring

I år er det 75 år siden 2. verdenskrig kom til Norge og 70 år siden den sluttet.

Helgeland Museum skal markere disse to hendelsene og ønsker derfor å produsere et pedagogisk opplegg omkring emnet "Jul og barndom under krigen", derfor vil vi gjerne få vite om helgelendingers opplevelser av krigen som barn, etter forbilde av Norsk Etnologisk Gransking (NEG) sine spørreundersøkelser.

Vi håper du kan ta deg tid til å svare på spørsmålene våre. Det er 26 spørsmål tilsammen.

Den som besvarer spørreundersøkelsen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

2) Statistikk

For å kunne danne oss et representativt bilde av helgelendingers barndom, kan det være nyttig for museet og fremtidige forskere å vite noen demografiske fakta om deg. Disse er i likhet med svarene dine ellers helt anonyme.

Kjønn
Obligatorisk svar

Hvilket år ble du født?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår

I hvilken nåværende kommune bodde du under krigen?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

Hvor mange mennesker var det i husholdet der du bodde?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

Hadde dere dyr? Hvis ja, hva slags og hvor mange?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

3) Barndom under krigen

Vi her på Helgeland Museum ønsker å lage et pedagogisk opplegg som retter seg mot barn og unge, om hvordan det er å være barn i krig. På den måten håper vi å skape forståelse for egen demokratihistorie og våre medmennesker.

Heldige er alle, som aldri har måttet oppleve krigen på kroppen, og som har kunnet vokse opp i trygghet og fred. Også i dag berøres mange barn av krig rundt om i verden, og noen av dem bor også her i Norge. Men kanskje har krigen kommet sånn på avstand for oss andre, at den har blitt en abstrakt størrelse for mange? Vi ønsker å formidle krigens hverdag til våre unge og barn, og på den måten få dem til å reflektere over emnet, og få en personlig tilknyttning til det. Samtidig skal opplegget oppleves som trygt for alle å delta i. Derfor er vår idé, at det er vår egne nære fortid som skal danne denne tilknyttningen og danne en inngangsportal for å komme fortiden og krigen nærmere på en trygg og engasjerende måte. Ungene skal få se og oppleve hvordan deres beste- og oldeforeldregenerasjon levde under krigen.

Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på flest mulig spørsmål.

Det er også et felt der du kan tilføye informasjon som du tror er relevant men som vi ikke har spurt spesifikt om.

Hva spiste dere til hverdags?

1500 tegn gjenstår

Hva slags leker lekte dere? Hva slags leketøy hadde dere?

1500 tegn gjenstår

Hvordan var hverdagen hjemme?/ Hvordan var barnehage- eller skolehverdagen din?

1500 tegn gjenstår

På hvilke andre måter merket du at det var krig?

1500 tegn gjenstår

Hvordan påvirket krigen familielivet?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

Hvordan husker du soldatene (norske/ tyske/ russiske/ allierte)? Hvordan oppførte de seg?

1500 tegn gjenstår

Traff du mennesker som var her på Helgeland på grunn av krigen, men som ikke var soldater?

1500 tegn gjenstår

Hva gjorde de? Hvordan oppførte de seg?

1500 tegn gjenstår

Skjedde det noe annet usedvanlig?

1500 tegn gjenstår

Er det noe viktig vi har glemt å spørre om? Fortell oss om det her.

1500 tegn gjenstår

4) Jul under krigen

Jula er en følelsladet tid for mange. Det er en tid mange forbinder med samvær med familien. Men også en tid der mange kjenner ensomheten og savnet etter elskede personer ekstra sterkt. Jul er også barnas tid, og står i stor kontrast til krigens realiteter.

Helgeland Museum ønsker å utforske denne kontrasten. Vårt mål er å lage et engasjerende opplegg, der det er lov å komme tett inn på egne følelser - også de vanskelige - på en trygg måte.

Derfor lurer vi på, om du husker, hvordan du som barn opplevde krigen? 

Hva spiste dere til julemiddag?

1500 tegn gjenstår

Var det noe spesielt du husker om juleværet?

1500 tegn gjenstår

Hvordan bidro ungene til juleforberedelsene?

1500 tegn gjenstår

Hvilke juletradisjoner hadde dere?

1500 tegn gjenstår

Hvilken rolle spilte det religiøse?

1500 tegn gjenstår

Hvilken rolle spilte det overtroiske i jula?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

Hvordan pyntet dere til jul og hvilke klær gikk dere med?

1500 tegn gjenstår

Hva ønsket du deg i julegave?

1500 tegn gjenstår

Hva fikk du?

1500 tegn gjenstår

Er det noe viktig vi har glemt å spørre om? Fortell oss om det her.

1500 tegn gjenstår

Vi vil gjerne vite hva du syns. Har du noen kommentarer til selve spørreundersøkelsen?

1500 tegn gjenstår

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare.

Beste hilsen
Helgeland Museum