.

Verbindende professional

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Heb je binnen jou werkveld weleens te maken gehad met 'moeilijk verstaanbaar gedrag'? Indien 'ja' zou je hier een voorbeeld van kunnen geven ?

Denk aan probleemgedrag, grensoverschrijdend gedrag, onbegrepen gedragingen
2

Hoe ben je toen opnieuw in verbinding weten te komen met deze persoon?

3

Welke vaardigheden en competenties zijn er nodig om te verbinden met 'moeilijk verstaanbaar gedrag'?