Genesys a zmeny s ním súvisiace

Ahojte,


venujte, prosím, niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Cieľom nášho výskumu je pozrieť sa na to ako ste vnímali zmeny v súvislosti s prechodom na GENESYS.

Vaša účasť vo výskume je dobrovoľná a anonymná. Z tejto účasti nebudú pre Vás plynúť žiadne dôsledky.

Všetky údaje, ktoré získame z dotazníka, budú slúžiť len na hromadné výskumné účely. K individuálnym údajom nebude mať prístup žiadna iná osoba. 


Vyplnením dotazníka zároveň vyjadrujete súhlas s účasťou na výskume. 


Za Vašu ochotu Vám ďakujú


Aneta Špendlová

Školiteľ Mgr. Denisa Newman, Phd.Spustiť dotazník