Vertikal Martinky 2024

Venujte prosím svoj čas vyplneniu registrácie. Štartovné vo výške 15 eur sa uhrádza v hotovosti v deň pretekov.

REGISTRÁCIA