.

Zelfredzaamheid bij anderstalige kleuters

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Welke materialen gebruikt u momenteel om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te bevorderen? (U kunt meerdere antwoorden kiezen)

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe vaak gebruikt u pictogrammen en visuele hulpmiddelen in de klas om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te ondersteunen?

3

Hoe vaak gebruikt u boeken en/of verhalen in uw klas om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te ondersteunen?

4

Hoe vaak gebruikt educatieve spellen en activiteiten in uw klas om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te ondersteunen?

5

Hoe vaak gebruikt digitale hulpmiddelen in uw klas om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te ondersteunen?

6

Welke specifieke aanpakken hanteert u om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te bevorderen?

Meerdere antwoorden mogelijk
7

Hoe effectief vindt u individuele begeleiding bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters?

8

Hoe effectief vindt u groepsactiviteiten die gericht zijn op de zelfredzaamheid?

9

Hoe effectief vindt u het gebruik van routines en herhalingen bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters?

Gebruik van routines en herhalingen
10

Hoe effectief vindt u de samenwerking met ouders bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters?

11

Welke digitale hulpmiddelen gebruikt u om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te ondersteunen?

Kies één of meer antwoorden
12

Hoe vaak communiceert u met de ouders van anderstalige kleuters over de zelfredzaamheid van hun kinderen?

Kies één of meer antwoorden
13

Welke middelen of trainingen zouden volgens u nuttig kunnen zijn om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te verbeteren?

Kies één of meer antwoorden
14

Zijn er nog andere materialen of aanpakken die u gebruikt of zou willen gebruiken om de zelfredzaamheid van anderstalige kleuters te bevorderen?