.

Kolektív v triede

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako sa vám páči vo vašej triede ?

2

Čo by ste zmenili na vašej triede ?

3

V čom vaša trieda špeciálna ?

4

Čo na vašej triede máte radi ?