.

Onderzoek over de mening van jongeren rond de 16 over de kerk

Mogen wij AUB drie minuutjes van je tijd voor onze godsdienst opdracht.

Beveiligd
Godsdienst enquête H4e
1

Gaat u naar de kerk

Kies de frequentie waarmee je de kerk bezoekt.
2

Hoe tevreden ben je over de diensten in de kerk?

Geef een beoordeling van 1 tot 10.
3

Wat vind je het belangrijkste aspect van de kerk?

Schrijf in het kort wat jij het meest belangrijk vindt in een kerk.
4

Vind je dat de kerk voldoende activiteiten voor jongeren organiseert?

Beantwoord of je vindt dat de kerk genoeg activiteiten voor jongeren aanbiedt.
5

Hoe zou je de kerk aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren?

Geef jouw ideeën over hoe de kerk interessanter kan worden voor jongeren.
6

Wat denk je dat de rol van de kerk moet zijn in de samenleving?

Beschrijf wat volgens jou de taak van de kerk zou moeten zijn in de maatschappij.
7

Ben je van plan om in de toekomst vaker de kerk te bezoeken?

Geef aan of je van plan bent om in de toekomst vaker naar de kerk te gaan.
8

Hoe belangrijk vind je de rol van de kerk in het ondersteunen van gemeenschapswerk?

Geef aan in hoeverre jij denkt dat de kerk een rol moet spelen in het ondersteunen van gemeenschapswerk.
9

Heb je wel eens vrijwilligerswerk gedaan in de kerk?

Geef aan of je wel eens vrijwilligerswerk hebt gedaan binnen de kerk.
10

Hoe zouden kerken jongeren beter kunnen betrekken bij hun activiteiten?

Geef suggesties hoe kerken jongeren meer kunnen betrekken bij hun evenementen en activiteiten.