Powered by

Rodinná politika

Vážená pani/Vážený pán,

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizuje výskum zameraný na ochranu práv pred a počas tehotenstva, počas materskej a rodičovskej dovolenky, ako aj po ich ukončení. V rámci výskumu bol pripravený nasledujúci dotazník určený pre ženy aj mužov, ktorí majú skúsenosť s materskou alebo rodičovskou dovolenkou za posledných sedem rokov (tzn. v období od 2013 - 2020).

Na vyplnenie dotazníka budete potrebovať 10 - 30 minút. Vďaka Vašej ochote bude môcť Stredisko sformulovať odporúčania pre verejné inštitúcie v oblasti rodinnej politiky a rovnosti žien a mužov na pracovnom trhu.

Ďakujeme!

Tím Slovenského národné strediska pre ľudské práva

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte mailom na ujhazyova@snslp.sk.

Spustiť dotazník