.

downov syndrom

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Stretol/a si sa s pojmom Downov syndróm?

Vyberte jednu odpoveď
2

Čo je Downov syndróm?

Vyberte jednu odpoveď
3

Príčinou D.s. je nadpočetný:

Vyberte jednu odpoveď
4

Je vysoká pravdepodobnosť, že sa matke narodí dieťa s týmto syndrómom po dovŕšení 35. roku?

Vyberte jednu odpoveď
5

Dá sa D.s. diagnostikovať aj pred narodením?

Vyberte jednu odpoveď
6

Ktoré tvrdenie o Downovom syndróme je pravdivá?

Vyberte jednu odpoveď
7

Aké môžu mať ľudia s D.s. zdravotne komplikácie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Kedy je svetový deň Downovho syndrómu?

Vyberte jednu odpoveď