.

Ankieta dla nauczycieli zakres działań wychowawczo -profilaktycznych


Zabezpieczony
1

Jestem nauczycielem:

Wybierz jedną odpowiedź
2

W jaki sposób diagnozuje Pani/Pan sytuację dydaktyczną i wychowawczo - profilaktyczną w klasie, w której jest Pani/Pan wychowawcą lub nauczycielem?

3

Jakie zauważa Pan/Pani problemy w szkole z zakresu wychowania i profilaktyki nad którymi należy szczególnie skoncentrować się w następnym roku szkolnym?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył Pan/Pani odpowiedź inne. Proszę o wpisanie jakie inne problemy obserwuje Pan/Pani w szkole?

5

Jakie zauważa Pan/Pani mocne strony szkoły?

6

Jakie zauważa Pan/Pani słabe strony szkoły?

7

Jakich zajęć profilaktycznych brakuje w szkole?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył/-ła Pan/Pani odpowiedź inny zakres. Proszę wskazać czego dotyczy ten zakres.

9

Nad którymi z podanych wartości powinniśmy skoncentrować się w przyszłym roku szkolnym? Proszę zaznaczyć pięć

Wybierz 5 odpowiedzi
10

Co by Pan/-i zmienił/ła w problematyce obecnego programu wychowawczo-profilaktycznego?

11

Jeżeli w pytaniu powyżej zakreślił Pan/Pani odpowiedź inne. Proszę wpisać jakie?

12

Jakie działania zaradcze Pan/Pani stosuje?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Jeżeli w pytaniu powyżej zakreślił Pan/Pani odpowiedź inne. Proszę wpisać jakie inne zaradcze środki Pan/ Pani stosuje?

14

Jakie działania motywujące Pan/Pani stosuje ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Jeżeli w pytaniu powyżej zakreślił Pan/ Pani odpowiedź inne. Proszę wpisać jakie środki zaradcze Pan/Pani stosuje?

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.