.

Stresové faktory působící na operátory tísňových linek 112 a 155

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku pro mou bakalářskou práci.

Zabezpečeno
1

Jste muž nebo žena?

Vyberte jednu odpověď
2

Pracujete na tísňové lince 112 nebo 155?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaká je délka vaší praxe?

Vyberte jednu odpověď
4

Vnímáte souvislost s délkou vaší praxe a odolností vůči pracovnímu stresu?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak snášíte práci na směny?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaká směna je pro vás náročnější?

Vyberte jednu odpověď
7

Vyberte čtyři situace, které jsou pro vás nejvíce stresové, nebo na vás působí negativně.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Spolupracujete s kolegy při složitějších hovorech?

Vyberte jednu odpověď
9

Školení, která by vám mohla pomoci lépe zvládat pracovní stres?

Vyberte jednu odpověď
10

Máte nějaký svůj rituál, který vám pomáhá zvládat pracovní stres?

Vyberte jednu odpověď
11

Jakým způsobem se vyrovnáváte s pracovním stresem po práci?

Vyberte jednu odpověď
12

Pro lepší pracovní pohodu na pracovišti bychom uvítali.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Za jak dlouho se po návratu domů dostáváte z pracovních starostí a problémů?

Vyberte jednu odpověď

Děkuji za vyplnění dotazníku.