UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Plan BVS

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej dostępności Państwa dzieci w trakcie tygodnia nauki szkolnej.

Dane te posłużą nam do stworzenia jak najbardziej optymalnego planu zajęć w Best Vocal Studio. Proszę podawać w ankiecie możliwie najwcześniejsze godziny, w których dziecko może dotrzeć na zajęcia. Podawanie późnych godzin wpływa na ustawienie zajęć bardzo późno.

Proszę dokładnie stosować się do zaleceń zawartych w pytaniach, przede wszystkim formatu godziny, ułatwi nam to bardzo pracę przy tworzeniu planu pracy.

Jeśli do BVS uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, proszę dla każdego wypełnić osobną ankietę.

Dziękuję,

Radosław Mitura

Imię i nazwisko dziecka
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisać dane dokładnie w takiej kolejności: najpierw imię (wystarczy pierwsze jeśli dziecko ma dwa), potem nazwisko. Proszę nie stosować zdrobnień.

Pozostało 250 znaków

Godzina zakończenia zajęć w szkole ogólnokształcącej
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisywać godzinę w formacie: 12:00, 14:45.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zakończenie zajęć w szkole ogólnokształcącej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Uwagi i sugestie dotyczącące planu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Adres email rodzica
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków