Plan BVS

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej dostępności Państwa dzieci w trakcie tygodnia nauki szkolnej.

Dane te posłużą nam do stworzenia jak najbardziej optymalnego planu zajęć w Best Vocal Studio. Proszę podawać w ankiecie możliwie najwcześniejsze godziny, w których dziecko może dotrzeć na zajęcia. Podawanie późnych godzin wpływa na ustawienie zajęć bardzo późno.

Proszę dokładnie stosować się do zaleceń zawartych w pytaniach, przede wszystkim formatu godziny, ułatwi nam to bardzo pracę przy tworzeniu planu pracy.

Jeśli do BVS uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, proszę dla każdego wypełnić osobną ankietę.

Dziękuję,

Radosław Mitura

Imię i nazwisko dziecka
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisać dane dokładnie w takiej kolejności: najpierw imię (wystarczy pierwsze jeśli dziecko ma dwa), potem nazwisko. Proszę nie stosować zdrobnień.

Pozostało 250 znaków

Godzina zakończenia zajęć w szkole ogólnokształcącej
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisywać godzinę w formacie: 12:00, 14:45.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zakończenie zajęć w szkole ogólnokształcącej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Uwagi i sugestie dotyczącące planu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Adres email rodzica
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków