Powered by

Buurtvereniging Villapark Eindhoven

Geachte Buurtbewoner,

We zijn 4e jaars studenten aan de Fontys Hogeschool Communicatiemanagement.

Het bestuur van de buurtvereniging Villapark heeft ons gevraagd om te onderzoeken welke rol de buurtvereniging op zich moet nemen om in de toekomst beter op de behoeften van de buurt te kunnen inspelen. Doormiddel van deze enquête willen wij graag weten hoe u en uw buurtgenoten hierover denken. Lees voor het beantwoorden van de vragen eerst het onderstaande karakter.

Buurtvereniging Villapark wil verbinden. Mensen uit onze buurt samenbrengen is onze missie. We zorgen voor de ontmoeting van buurtgenoten door de organisatie van gezellige activiteiten, zoals de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst “Een Goei Begin’ de buurtquiz en de jubileumbrunch.

Naast dit sociale karakter van onze vereniging, willen we ook de betrokkenheid in de wijk bevorderen. Als Buurtvereniging willen wij ondersteuning bieden, daar waar nodig, aan de werkgroepen die de belangen van de buurt behartigen. Het initiatief voor de oprichting van een werkgroep is de verantwoordelijkheid van iedereen die woont of werkt in Villapark. Zo maken we samen onze wijk mooier!

Als buurtvereniging voelen wij ons niet geroepen om politieke discussies aan te gaan of te bemiddelen bij geschillen tussen buurtgenoten onderling. De buurtvereniging is onpartijdig en zoekt samen met de buurtgenoten naar de verdieping en verbinding.

Als er dringende zaken zijn die van belang zijn voor de hele buurt, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in infrastructuur en wijkontwikkeling, nemen we als buurtvereniging geen standpunt in, maar willen we wel de dialoog faciliteren als hier vanuit de wijk behoefte aan is. Ook kunnen we de Gemeente Eindhoven stimuleren om de buurt goed te informeren.

Het koesteren van het historisch, cultureel en industrieel erfgoed is voor ons een belangrijk punt. De mensen die opgroeiden in Villapark koesteren mooie herinneringen, wij leggen deze verhalen vast en geven ze op deze manier door aan volgende generaties en nieuwe inwoners van ons Villapark. We hebben al verhalen en foto’s van (oud) bewoners gedeeld in het boek ‘Kijk op de Wijk - 110 jaar Villapark’. Maar deze wijk heeft nog meer verhalen te vertellen, die het delen waard zijn.

Als buurtvereniging houden we contact met u, de buurtbewoners, op verschillende manieren. Zo kan het zijn dat u al eens een flyer van ons in de bus hebt gehad, of onze website hebt bezocht. Op deze manieren kunnen wij iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten, en zijn wij bereikbaar voor de buurtbewoners.

Het invullen deze enquête neemt 3-5 minuten van uw tijd in beslag, alvast bedankt voor uw antwoorden op de enquête, voor uw reactie en voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,

Celine, Djurre, en Nicole

Enquête starten