.

Enkät för avslutande medlem i SSTS

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

1. Vad är orsaken till att du avslutat till medlemskap?

Välj ett eller flera svar
2

Är du nöjd med ditt medlemskap som varit?

Välj ett eller flera svar
3

Är det något du tycker vi ska bli bättre på?

Välj ett svar
4

Kan du tänka till att åter bli medlem i framtiden?

Välj ett eller flera svar
5

Skulle du rekomendera SSTS

Välj ett eller flera svar