.

Mateřské centrum Koťátko

Dobrý den,

všechno jde dělat lépe, a proto Vás žádáme o vyplnění dotazníku. Zabere to jen 5 minut. Zhodnoťte fungování Mateřského centra Koťátko z vašeho pohledu a přínosu pro vás.


Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá pro zlepšování našich služeb. Výsledky také dokládáme našim donátorům (např. MPSV).

Děkujeme za Váš čas.

Zabezpečeno
1

Odpovídají aktivity Mateřského centra Koťátko vašim aktuální potřebám?

1=vůbec neodpovídají, 5 = plně odpovídají
2

Do jaké míry se plní Vaše očekávání od Mateřského centra Koťátko?

1=vůbec se nenaplňují, 5 = zcela se naplňují
3

Využíváte získané vědomosti a dovednosti ve své praxi?

1=vůbec nevyužívám, 5 = zcela využívám (velmi často)
4

Je pro vás účast na aktivitách MC Koťátko přínosná pro zvyšování vašich rodičovských kompetencí?

1=určitě ne, 2=spíše ne, 3=spíše ano, 4=určitě ano
5

Podpořila Vás účast na aktivitách Mateřského centra Koťátko ve sladění rodinného a pracovního života?

1=určitě ne, 2=spíše ne, 3=spíše ano, 4=určitě ano
6

Vnímáte aktivity Mateřského centra Koťátko jako přínos pro prevenci negativního chování v rodinách?

1=určitě ne, 2=spíše ne, 3=spíše ano, 4=určitě ano
7

Vyhovuje Vám způsob podávání informací o aktivitách a nabízeném programu?

1=vůbec nevyhovuje, 5 = plně vyhovuje. Pokud ne a máte pro nás nějaký návrh napište ho prosím na závěr dotazníku.
8

Jste spokojen/a s prostředím centra?

1=nespokojen/a, 5=plně spokojen/a Pokud ne a máte pro nás nějaký návrh napište ho prosím na závěr dotazníku.
9

Vyhovuje Vám celková organizace centra?

1=vůbec nevyhovuje, 5 = zcela vyhovuje Pokud ne a máte pro nás nějaký návrh napište ho prosím na závěr dotazníku.
10

Jak jste se o Mateřském centru Koťátko dozvěděl/a

(např. z doporučení kamarádky, z FB, náhodou ...)
11

Máte nápad na nějakou aktivitu (přednášku, besedu, akci)? Co byste v Koťátku chtěl/a

12

Prostor pro vaše další vyjádření nebo vzkaz:

13

DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS

Pokud máte zájem být informováni o výsledcích dotazníku a o našich dalších aktivitách, zanechte nám kontakt.