Školení řidičů služebních vozidel

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího testu.

Pokyny k vyplnění testu: 

Správnou odpověď proveďte výběrem z uvedených možností. U každé otázky je správná pouze jedna odpověď.

Vyhodnocení: 

Test obsahuje 6 otázek, pro hodnocení „prospěl(a)“ je třeba správně zodpovědět alespoň 5 otázek, tzn. je povolena max. 1 chybná odpověď.


začít test