Odesílám Dotazník...

Dotazník - Program rozvoje městyse Drnholec

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracíme se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a v Drnholeckém občasníku.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Jan Ivičič, starosta

Ing. Bronislav Kocman, místostarosta

nebo stiskněte Enter

Jak se Vám v obci žije?

Čím více hvězdiček, tím lépe.

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí

Označ maximálně 3 možnosti

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

zatrhněte maximálně 3 možnosti

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

500

Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti

Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách nebo facebooku?

www.drnholec.eu / www.facebook.com/drnholec

Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Celkový počet obyvatel městyse k 31. 12. 2016 činil 1 747 obyvatel.

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?

zatrhněte maximálně 3 možnosti

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.