.

Vrije tijd en toerisme in Amsterdam

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Vrije tijd en toerisme in Amsterdam
1

Hoe vaak bezoekt u Amsterdam per jaar?

Kies één antwoord
2

Wat zijn de belangrijkste redenen voor uw bezoek aan Amsterdam?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe ervaart u de drukte in Amsterdam?

Kies één antwoord
4

Hoe beïnvloeden andere toeristen uw bezoek aan Amsterdam?

Kies één antwoord
5

Hoe denkt u dat toerisme de levenskwaliteit van de bewoners van Amsterdam beïnvloed?

Kies één of meer antwoorden
6

Wat zou volgens u helpen om de drukte door toerisme in Amsterdam te verminderen?

Kies één of meer antwoorden