Diplomatický protokol - špecifiká pri zahraničných jednaniach

Vážené dámy a vážení páni,

prajem Vám dobrý deň, budem veľmi rada pokiaľ si nájdete krátku chvíľu na vyplnenie môjho anonymného dotazníku ku bakalárskej v práci v študijnom programe Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Vyplnením dotazníku dávate súhlas so zverejnením odpovedí v záverečnej práci. 

Vopred ďakujem 

Spustiť dotazník