Krátkodobé ubytovací služby v bytech

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který nám umožní lépe zmapovat situaci a problémy spojené s poskytováním ubytovacích služeb v bytech v naší městské části Praha 1.

Spustit dotazník