NEO päťfaktorový osobnostný inventár

1 Váš vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

2 Neznepokojím sa tak ľahko
Povinná odpoveď

3 Mám rád-a okolo seba veľa ľudí.
Povinná odpoveď

4 Nerád-a strácam čas denným snením.
Povinná odpoveď

5 Snažím sa byť priateľský-á ku každému s kým sa stretnem.
Povinná odpoveď

6 Svoje veci udržiavam v poriadku a čistote.
Povinná odpoveď

7 Často sa cítim horší-ia než ostatní ľudia.
Povinná odpoveď

8 Ľahko ma možno rozosmiať
Povinná odpoveď

9 Filozofické diskusie pokladám za nudné.
Povinná odpoveď

10 Často sa dostanem do rozporu s rodinou alebo kolegami.
Povinná odpoveď

11 Svoj čas si viem dobre zorganizovať tak, aby som vybavil/a všetky nutné záležitosti.
Povinná odpoveď

12 Ak som vystavený-á veľkému stresu, mám niekedy pocit, že sa zrútim.
Povinná odpoveď

13 Nepovažujem sa za príliš veselého/veselú.
Povinná odpoveď

14 Bývam nadchnutý-á motívmi, ktoré nachádzam v umení a prírode.
Povinná odpoveď

15 Niektorý ľudia si o mne myslia, že som sebecký-á a samoľúby-a.
Povinná odpoveď

16 Nie som príliš systematický človek.
Povinná odpoveď

17 Len zriedka sa cítim osamelý-á alebo smutný-á.
Povinná odpoveď

18 Veľmi rád sa bavím s inými ľuďmi.
Povinná odpoveď

19 Myslím si, že ak ľudia počúvajú rečníkov s odlišnými názormi, sú z toho len zmätení a pomýlení.
Povinná odpoveď

20 Radšej by som s ostatnými spolupracoval-a ako súperil-a.
Povinná odpoveď

21 Všetky pridelené úlohy sa snažím svedomito plniť.
Povinná odpoveď

22 Často sa cítim napätý-á a nervózny-a.
Povinná odpoveď

23 Som rád/a v centre diania.
Povinná odpoveď

24 Poézia má na mňa len malý alebo vôbec žiadny vplyv.
Povinná odpoveď

25 Voči zámerom iných som skôr nedôverčivý-á a rezervovaný-á.
Povinná odpoveď

26 Mám presne vymedzené ciele a systematicky pracujem na ich dosiahnutí.
Povinná odpoveď

27 Niekedy sa cítim úplne bezmocný-á.
Povinná odpoveď

28 Dávam obvykle prednosť tomu, aby som veci robil-a sám-a.
Povinná odpoveď

29 Často ochutnávam nové a cudzie jedlá.
Povinná odpoveď

30 Myslím si, že väčšina ľudí človeka využije, ak im to dovolí.
Povinná odpoveď

31 Než začnem pracovať premárnim veľa času.
Povinná odpoveď

32 Strach alebo úzkosť pociťujem iba zriedka.
Povinná odpoveď

33 Často sa mi zdá, že prekypujem energiou.
Povinná odpoveď

34 Nálady alebo pocity vyvolané rôznym vplyvom prostredia si všímam len zriedka.
Povinná odpoveď

35 Väčšina ľudí, ktorých poznám ma má rada.
Povinná odpoveď

36 Na dosiahnutí svojich cieľov tvrdo pracujem.
Povinná odpoveď

37 Často ma rozčúli, ako so mnou iní ľudia jednajú.
Povinná odpoveď

38 Som veselý dobre naladený človek.
Povinná odpoveď

39 Myslím si, že pri morálnych rozhodnutiach by sme mali brať do úvahy názory autorít.
Povinná odpoveď

40 Niektorí ľudia ma považujú za chladného-ú a vypočítavého-ú.
Povinná odpoveď

41 Keď vezmem na seba nejakú povinnosť, možno sa na mňa spoľahnúť.
Povinná odpoveď

42 Ak sa mi niečo nedarí, až príliš často sa tým nechám znechutiť a chcem to vzdať.
Povinná odpoveď

43 Nie som príliš optimistický-á.
Povinná odpoveď

44 Keď čítam knihu alebo sa pozerám na umelecké dielo, pociťujem niekedy zimomriavky alebo nadšenie.
Povinná odpoveď

45 Čo sa týka mojich postojov som vecný-á a neústupčivý-á.
Povinná odpoveď

46 Niekedy sa nemožno na mňa spoľahnúť tak, ako by bolo potrebné.
Povinná odpoveď

47 Len zriedka som smutný/á alebo depresívny-a.
Povinná odpoveď

48 Vediem život v rýchlom tempe.
Povinná odpoveď

49 Nemám záujem špekulovať o podstate vesmíru alebo o zmysle existencie človeka.
Povinná odpoveď

50 Zväčša sa pokúšam byť ohľaduplný-á a úctivý-á.
Povinná odpoveď

51 Som schopný-á a svoju prácu vždy zvládnem.
Povinná odpoveď

52 Často sa cítim bezmocný-á a chcem, aby mi niekto pomohol vyriešiť moje problémy.
Povinná odpoveď

53 Som veľmi aktívny-a.
Povinná odpoveď

54 Túžim po poznaní a vedomostiach.
Povinná odpoveď

55 Ak nemám niekoho rád/a dávam mu to otvorene najavo.
Povinná odpoveď

56 Asi nikdy nebudem schopný/á zaviesť si poriadok do života.
Povinná odpoveď

57 Niekedy mi je niečo na toľko trápne, že by som sa najradšej schoval/a.
Povinná odpoveď

58 Radšej idem vlastnou cestou., ako by som viedol-la iných.
Povinná odpoveď

59 Často sa rád-a pohrávam s teóriami alebo abstraktnými myšlienkami.
Povinná odpoveď

60 Keď je to nevyhnutné som ochotný/á manipulovať s ľuďmi, aby som dosiahol-la to, čo chcem.
Povinná odpoveď

61 Usilujem sa o dokonalosť vo všetkom, čo robím.
Povinná odpoveď