Prosociálne správanie študentov nelekárskych odborov

Vážení študenti,

volám sa Dominika Macejková a som študentkou 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Dovoľte mi požiadať Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou empirickej časti mojej záverečnej práce na tému Prosociálne správanie študentov nelekárskych odborov. Dotazník slúži na zistenie a hodnotenie úrovne prosociálneho správania študentov nelekárskych odborov. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie odpovedí podľa uvedených inštrukcií. Ubezpečujem Vás, že dotazník je anonymný a získané informácie budú použité výhradne pre študijné účely. Vaše odpovede na jednotlivé otázky označte na škále 1-5, pričom 3 uveďte, ak sa neviete vyjadriť.

Ďakujem za ochotu a spoluprácu,

Dominika Macejková.

Spustiť dotazník