.

Jak je vnímána generace Z

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Kolik je vám let

Use digits only
2

Myslíte si, že generace Z čelí větším či menším výzvám než předchozí generace? Proč Ano/Ne?​

Stačí velice krátce.
3

Vnímáte nárůst technologií jako příčinu proč je podle vás dnešní generace spíše línější a slabší ? ​

Select one answer
4

Myslíte si že je psychicky silně​jší generace dnešní (Z), nebo ty předchozí.​

Select one answer
5

Setkali jste se s pojmem/nazváním někoho výrazem "sněhová vločka" ​

Select one answer
6

Má podle vás generace (Z) nárok na to aby byla nazývána sněhovými vločkami (slabými). Proč Ano/Ne.