POTRZEBA ZMIANY SYSTEMU EDUKACJI W DOBIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEJ

Szanowny Panie / Szanowna Pani / Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat aktualnych potrzeb zmian w systemie edukacji. Jako nauczyciele, wasze doświadczenia i spostrzeżenia są nieocenione dla zrozumienia, jak edukacja może lepiej odpowiadać na wyzwania stawiane przez szybko rozwijającą się gospodarkę opartą na wiedzy i nowych technologiach.

Wyniki tego badania pomogą w identyfikacji kluczowych obszarów, które wymagają reform w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłych wyzwań zawodowych. Informacje uzyskane za pomocą tego kwestionariusza zostaną wykorzystane do opracowania zaleceń mających na celu optymalizację programów nauczania i metod dydaktycznych.

Ankieta jest anonimowa i wszystkie odpowiedzi zostaną przetworzone zbiorczo, co zapewnia pełną poufność. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie.

Monika Borowy

Rozpocznij ankietę teraz