Kwaliteitsproces Mens-Zeist

Beste collega's,

Zoals jullie weten ben ik bezig met onderzoek voor mijn studie, gericht op het ontwikkelen van een nieuw intern kwaliteitsborgingsproces dat kan worden toegepast wanneer de Wet Kwaliteitsborging van kracht wordt. Voor dit onderzoek werk ik aan het opstellen van een nieuw kwaliteitsproces. Dit proces omvat hoofdzakelijk het aanvullen van de WU-lijsten en het toevoegen van standaard documenten aan het handboek, die dienen als checklist voor de Wkb en andere standaard interne documentatie.

Om deze informatie over te brengen naar het kantoor, heb ik een enquête opgesteld. Ik zou jullie vriendelijk willen vragen deze in te vullen, omdat dit mij verder helpt in mijn onderzoek. Alvast bedankt voor jullie tijd en medewerking.

Enquête starten