.

DARKWAY DOTAZNÍK

Vážená komunito,

touto cestou bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí anonymního feedbacku na Darkway.eu.

Zabezpečeno
Hodnocení Darkwaye
1

Jak dlouho hraješ na serveru Darkway?

2

Odkud jsi se o serveru dozvěděl ?

Vyberte jednu odpověď
3

Co tě na serveru nejvíce baví?

4

Baví tě jezdit i s vanilla vozidly či používáš jen add-on?

Vyberte jednu odpověď
5

Kde jsi tato vozidla získal?

Vyberte jednu odpověď
Hodnocení Darkwaye
6

Jak by jsi ohodnotil DARKWAY?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
7

Co se ti na DARKWAYI líbí ?

8

Co se Ti na DARKWAYI vyloženě vadí? Je to anonymní, tak se klidně rozepiš, dá nám to cenný feedback.

Hodnocení Darkwaye
9

Využil jsi někdy VIP účet?

Vyberte jednu odpověď
10

Zakoupil jsi někdy dodatkové služby? viz. GunPack, Vila, atp..

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Hodnocení Darkwaye
11

Prosím ohodnoťte fungování jednotlivých členů adminteamu.

Vyberte jednu odpověď v každém řádku