Innowacja pracownicza

Kreatywność pracowników jest tak samo istotna jak inne aktywa w firmie.

Czy jest ona należycie wykorzystywana?


Celem przeprowadzenia badania jest analiza stosunku dużych firm prowadzących działalność na terenie Polski do wykorzystania potencjału pracowników, innowacji pracowniczej w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa. 


Rozpocznij ankietę teraz