Rodziny z problemem alkoholowym

Szanowny Panie, Szanowna Pani

Jestem studentką Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych i przeprowadzam badania na temat funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym. Pragnę dowiedzieć się jak według Państwa, z tytułu wykonywanego zawodu wygląda funkcjonowanie takiej rodziny. Państwa doświadczenie i opinia będą służyły do analizy tego zjawiska. Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana do celów naukowych. Proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety zgodnie z Państwa wiedzą i doświadczeniem. Odpowiedzi zawarte w kwestionariuszu ankiety proszę zaznaczyć klikając myszką lub wpisać odpowiedź w wyznaczone do tego miejsce. 

Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023