Kvalita pracovního života

Vážené sestry,


Srdečně vás zveme k účasti na našem dotazníkovém šetření v rámci Interní grantové agentury "Kvalita pracovního života všeobecných sester", které se nyní zaměřuje na kvalitu profesního života. 


Toto šetření je určeno pouze pro Všeobecné sestry, které splňují podmínky dle zákona č. 96/2004, tedy absolvované studium všeobecné sestry/dětské sestry Bc. či DiS. nebo ukončené střední vzdělání před rokem 2004. 


Vaše účast je dobrovolná a zcela anonymní. Data získaná z tohoto dotazníkového šetření budou použita pouze pro účely výzkumu a nebudou poskytnuta žádným třetím stranám.


Prosíme, věnujte několik minut svého času k vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou identifikovat klíčové oblasti kvality pracovního života, které povedou ke zvýšení úrovně kvality.


Děkujeme vám za vaši participaci.

S úctou, Mgr. Aneta Hujová

Fakulta zdravotnických studií 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Spustit dotazník teď