Dotazník k bakalárskej práci

Dobrý deň,


v rámci písania bakalárskej práce v odbore bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe na Akadémii Policajného zboru v Bratislave sa venujem problematike sexuálneho násilia páchaného na deťoch prostredníctvom sociálnych sietí. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie približne 10 minút. Chcem Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú tiež použité výlučne pre potreby mojej práce. 

Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred ďakujem

Lea Letavajová

Spustiť dotazník