DOTAZNÍK PRO NÁJEMCE BYTU, 2+kk, Slepá 788, Milovice

Majitel bytu by uvítal, kdyby vážný zájemce o pronájem byl tak ochotný a vyplnil níže umístěný dotazník.


Předem děkuji za Váš čas, věřím, že jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut.

Na prohlídku se těší Jaroslav Dvořák, RE/MAX.


Spuštěním dotazníku zájemce prohlašuje, že byl řádně informován o veškerém zpracovávání osobních údajů a souhlasí se zpracováním nepovinných osobních údajů. Viz. níže pod tímto odstavcem Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas bude uchováván po dobu 3 let od ukončení zpracování Vašich osobních údajů z důvodu ochrany práv Realitní kanceláře RE/MAX.


Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů


Správce: 

Realitní kancelář RE/MAX Commercial, Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9


Účely zpracování:

Realitní kancelář RE/MAX bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a v Dotazníku pro zájemce o pronájem, k následujícím účelům:


• Zahájení jednání o uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem (včetně výběru a doporučení vhodného kandidáta na nájemce pronajímateli)

• Případná příprava a uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem


Právní základ:

1) Realitní kancelář RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje označené jako povinné (*) bez souhlasu jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné pokračovat ve spolupráci s Realitní kanceláří RE/MAX.2) Osobní údaje, které jsou nepovinné, bude Realitní kancelář RE/MAX zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, který může být kdykoli odvolán prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování. Poskytnutí nepovinných osobních údajů je zcela dobrovolné.


Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude zpracovávat makléř Jaroslav Dvořák 733618711, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Realitní kanceláří RE/MAX bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Realitní kancelář RE/MAX, která Vám následně přidělí nového makléře.


Příjemci:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny potenciálnímu pronajímateli dané nemovitosti. Dalším osobám budou Vaše osobní údaje zpřístupněny nebo poskytnuty, jen pokud zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy), nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce nebo jeho oprávněných zájmů osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí nebo bude povinnost mlčenlivosti zajištěna smluvně (např. advokáti a další poradci).


Předávání osobních údajů do třetí země:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do žádné třetí (nebezpečné) země.


Doba uchování:

Realitní kancelář RE/MAX bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou k výběru vhodného nájemce a pro případnou přípravu nájemní smlouvy. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy, budou Vaše osobní údaje vymazány po 3 měsících od ukončení jednání o uzavření nájemní smlouvy.


Práva subjektu údajů:

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti protiprávnímu zpracování), popřípadě na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů). Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním nepovinných osobních údajů.


Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Prohlášení subjektu údajů:

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o veškerém zpracovávání osobních údajů a souhlasím se zpracováním nepovinných osobních údajů. Tento souhlas bude uchováván po dobu 3 let od ukončení zpracování Vašich osobních údajů z důvodu ochrany práv Realitní kanceláře RE/MAX.

Spustit dotazník