De combinatie van lokale en orale niet- steroidale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's)

Geachte Heer / Mevrouw,

Bedankt dat u wil deelnemen aan onze enquête. We vragen slechts 5 minuten van uw tijd. De resultaten zouden ons enorm helpen om het onderzoek tot een goed einde te brengen..

Wat is uw functie?
Vereist antwoord

In welk land oefent u uw functie uit?
Vereist antwoord

Hoe vaak schrijft u de combinatie voor?
Vereist antwoord

Bent u van mening dat alle lokale NSAID's even goed werken of heeft u een voorkeur NSAID?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

In welke situatie overweegt u het gecombineerd gebruik?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

In welke situatie overweegt u het sequentieel gebruik?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat schrijft in eerste instantie voor? Lokale of orale NSAID's?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Welke gebruiksaanwijzingen zijn nuttig bij het gecombineerd gebruik?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Welke gebruiksaanwijzingen zijn nuttig bij het sequentieel gebruik?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Hebben sommigen van uw patiënten ernstige ongewenste effecten ervaren met gecombineerd gebruik van NSAID's? Zo ja, welke?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat is volgens u het voordeel van het gecombineerd gebruik?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat is uw mening over een mogelijke terugbetalingsregel voor lokale NSAID's?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Hartelijk dank voor uw deelname