STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA DO JEDNÉHO ROKA V RÓMSKYCH MARGINALIZOVANÝCH SKUPINÁCH V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník