.

Diagnostika onkologických ochorení v oblasti krku v rádiológii

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Máte nejaké skúsenosti s onkologickými ochoreniami v oblasti krku?

Vyberte jednu odpoveď
2

Považujete alkohol, fajčenie, infekcie HPV za rizikové faktory pre vznik onkologických ochorení v oblasti krku?

Vyberte jednu odpoveď
3

Myslíte si, že ste dostatočne informovaní o možných formách diagnostiky onkologických nádorov v oblasti krku?

Vyberte jednu odpoveď
4

Máte skúsenosť s diagnostikou onkologických nádorov v oblasti krku?

Vyberte jednu odpoveď
5

Máte skúsenosť s pacientmi, ktorí sa liečia na onkologické ochorenia v oblasti krku?

Vyberte jednu odpoveď
6

Myslíte si, že prevencia zohráva dôležitú úlohu pri predchádzaní vzniku onkologických ochorení v oblasti krku?

Vyberte jednu odpoveď
7

Absolvujete pravidelne preventívne prehliadky?

Vyberte jednu odpoveď
8

Myslíte si, že je dostatočne venovaná pozornosť danej problematike?

Vyberte jednu odpoveď