Mobbing

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza. 

Niniejszy kwestionariusz dotyczy problemów, które pojawiają się niekiedy w

organizacjach (firmach, instytucjach, urzędach itp.). Pozyskane wyniki służyć będą wyłącznie do napisania PRACY PODYPLOMOWEJ w Szkole Głównej Handlowej.

BADANIE JEST ANONIMOWE. Wszelkie dane podane poniżej pozostaną ściśle poufne i będą używane wyłącznie do celów naukowych. Proszę o zaznaczenie (np. przez zaznaczenie w każdym pytaniu, które odpowiada sformułowaniu najlepiej określającemu Pani/Pana przekonania dotyczące problemów związanych z mobbingiem mogących pojawić się lub występujących w miejscu, w którym Pani/Pan pracuje.

UPRZEJMIE PROSZĘ O RZETELNE ODNIESIENIE SIĘ DO PONIŻSZYCH STWIERDZEŃ.

Dziękuję

Rozpocznij ankietę teraz