Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Prieskum k PHSR 2020 - 2027 (podnikatelia)

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený podnikateľ,

dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dojč na obdobie rokov 2020 - 2027 (ďalej len "PHSR").

Ide o významný strategický dokument, na základe ktorého sa môže obec a podnikatelia v nej uchádzať o finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie.

V záujme, vytvoriť čo najkvalitnejší dokument, prosím Vás o spoluprácu na príprave podkladov pre jeho tvorbu.

Obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu. Získané informácie z dotazníkového prieskumu budú použité výlučne pre potreby spracovania PHSR.

Ďakujem za váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.