Vplyv internetu na duševné zdravie dospievajúceho

Dobrý deň, moje meno je Natália Mašlonková a som žiačkou Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Humennom. Tento dotazník je určený na školské účely, v rámci hodiny psychológie. Cieľom dotazníka je zistiť, ako vplýva internet na duševné zdravie dospievajúceho. Tento dotazník je anonymný a vaše odpovede budú slúžiť len na školské účely. Poprosím aby ste odpovedali pravdivo.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu tohto dotazníka.

Ďakujem.

Spustiť dotazník