Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Očekávání žen různého věku spojené s narozením prvního dítěte

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

Jmenuji se Veronika Grézlová a jsem studentkou třetího ročníku oboru Porodní asistentka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. Získané informace budou podkladem pro vypracování mé bakalářské práce na téma ,,Očekávání žen různého věku spojené s narozením prvního dítěte". Dotazník je anonymní, nemusíte se obávat zveřejnění svých odpovědí. Dotazník je směřován na těhotné ženy a šestinedělky (prvorodičky i vícerodičky).

Děkuji Vám za ochotu a čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

Kolik již máte doma dětí?
Povinná odpověď

V kolika letech bylo Vaše první těhotenství? (u prvorodiček současný věk)
Povinná odpověď

Vaše těhotenství je:
Povinná odpověď

V jakém vztahu jste s otcem Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

Jaké bylo/je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání v době prvního těhotenství?
Povinná odpověď

Změnil se, podle Vašeho názoru, nějak Váš vztah s partnerem v důsledku Vašeho současného těhotenství?
Povinná odpověď

Pokud jste v předchozí otázce uvedla možnost ANO, popište prosím stručně jak.

Zbývá 250 znaků

U každé z následujících možných změn vyjádřete zaškrtnutím na škále od 1 - 5 ( 1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně) Vaše POZITIVNÍ i NEGATIVNÍ očekávání změn po návratu z porodnice do domácího prostředí.

Vztah s partnerem- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Vztah s rodiči- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Sexuální život s partnerem - očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Podpora rodiny- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Ekonomická situace ve Vaší rodině- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Komunikace s partnerem- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Chod Vaší domácnosti- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Volný čas- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Zaměstnání a kariéra- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Váš vzhled- očekávání změny: (1- téměř vůbec, 5- velmi výrazně)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
pozitivní
negativní

Která z uvedených změn (vztah s partnerem, vztah s rodiči, sexuální život, podpora rodiny, ekonomická situace, komunikace s partnerem, chod domácnosti, volný čas, kariéra a vzhled) se podle Vás nejčastěji v dnešní době vyskytuje v souvislosti s těhotenstvím a porodem?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jaký faktor nejvíce ovlivnil Vaše současná očekávání? (zvolte 1 - 3 možnosti)
Povinná odpověď