.

Onderzoek naar aardrijkskunde in de onderbouw/middenbouw

Beste student, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Werd er op jouw stageschool aardrijkskunde gegeven in de onderbouw?

Kies één of meer antwoorden
2

Vind je dat kinderen in de onderbouw genoeg leren over de wereld om hen heen, zoals landen, kaarten en culturen?

3

Waarom denk je dat sommige onderwerpen, zoals aardrijkskunde, minder worden onderwezen in de groepen 1 tot en met 4?

4

Hebben leerkrachten genoeg tijd en ruimte in het lesrooster van de onderbouw om aardrijkskundelessen toe te voegen voor de jongere kinderen?

5

Hoe denk je dat we aardrijkskunde leuk en begrijpelijk kunnen maken voor kinderen in de onderbouw?

6

Zou je zelf later willen lesgeven in de onderbouw/middenbouw?

Kies één of meer antwoorden
7

Zo ja, zou je dan ook lessen aardrijkskunde geven en op wat voor manier zou je dit doen?

Heel erg bedankt voor je antwoorden, dit helpt ons echt verder met ons onderzoek!!