.

Utvärdering sommaren 2024 PSTE

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Vad har varit bra?

2

Blev något mindre bra?

3

Hur gick det att följa prioriteringsordningen? Fanns problem eller avvikelser gällande arbetssätt eller prioriteringar?

Har du haft stöd i prioriteringsordningen? Har du jobbat efter den? Har du stött på avvikelser, har den påverkat våra arbetssätt, flöden?
4

Vad har varit framgångsfaktorer?

5

Har något upplevts utmanande?

6

Har du några förbättringsförslag inför nästa sommar?

7

Överlag, hur har du upplevt sommaren?