Oudertevredenheidsonderzoek IKC De Eigen Wijs 2020-2021

Beste ouders, verzorgers,

Wij willen graag van u weten, hoe tevreden u bent over IKC De Eigen Wijs. We maken gebruik van de door de PO-raad opgestelde standaardvragenlijst voor scholen. Deze korte vragenlijst hebben wij op enkele onderdelen aangepast. Wij hebben het bijvoorbeeld over coaches in plaats van leerkrachten en we hebben een open vraag toegevoegd. Indien u meer dan één kind bij ons op school heeft, willen wij u vragen de enquête alleen in te vullen voor uw oudste kind. Wij verzoeken u de vragenlijst uiterlijk 17 december (voor de kerstvakantie) in te vullen.

Enquête starten