Powered by

Postoj sestier k preventívnym prehliadkam

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce so zameraním sa na postoj sestier k preventívnym prehliadkam. Dotazník je určený pre setry - ženy, je anonymný a dobrovoľný, všetky získané informácie budú použité výlučne na účely diplomovej práce. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút Vášho času. Odpoveď, ktorá zodpovedá Vášmu názoru prosím zakrúžkujte, alebo doplňte.

Ďakujem Vám vopred za Váš čas a spoluprácu.

Spustiť dotazník