Powered by

KWESTIONARIUSZ ANKIETY INTERNETOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKÓRZEC

Szanowni Państwo!

Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi możecie się Państwo spotkać na terenie gminy. Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy tj. sołectwo/dzielnica/miejscowość.Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka, zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań

Rozpocznij ankietę teraz