Powered by

Sporthal Beumerskamp Beinum

Geachte Heer / Mevrouw,

Bedankt dat u de vragenlijst over de Sporthal Beumerskamp wil beantwoorden. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.

De resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Wel vragen we enkele persoonlijke gegevens, namelijk uw leeftijd en of u woonachtig bent in Beinum. Zo kunnen we bepalen in hoeverre uit elke leeftijdsgroep voldoende mensen hebben mee gedaan aan het onderzoek om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Er zijn vanzelfsprekend geen foute antwoorden!

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de gemeente en bekend gemaakt via de website van de wijkraad.

Doe je ook mee aan onze enquête over de voorzieningen in de wijk? Kijk op de facebookpagina voor de link of klik hier.

Met vriendelijke groet,

De Wijkraad Beinum

Enquête starten